Dizi İncelemesi: Master of None

Başrolde de yer alan Aziz Ensari’nin Alan Yang ile yarattığı Master of None, 2015 yapımı bir Netflix dizisi. Modern hayatın şahane hatalarını, yalnızlığı, ilişkileri ve birçok farklı konuyu ele alan dizi tüm bunları uygun dozda mizahla anlatmayı başarmış. Yazının bundan sonraki kısımları spoiler içermektedir.

Master of None, created by Aziz Ensari with Alan Yang, is a 2015 Netflix series. The series, has managed to explain the wonderful mistakes of modern life, loneliness, relationships and many different issues with an appropriate dose of humor. The following parts of the article contain spoilers. If you want to read it in English, please go below until finish the Turkish part.

Netflix’te hem çabuk izleyebileceğim hem de beni eğlendirecek bir dizi ararken Master of None karşıma çıktı. Daha ilk bölümün ilk 10 dakikasında günlük hayatta yaşanan rahatsız edici ve trajikomik bir anı karşımıza çıkarıyor ve bizi güldürüyor. İlk bölüm ve sonrasında da 30'lu yaşlarında New York’da yaşayan kahramanımız Dev Shah’ın yaşadıklarını izliyoruz. Dev; geçimini reklam filmlerinde oynayarak kazanan, 3 sıkı arkadaşa sahip, Müslüman bir aileden gelen Hint asıllı biri. Dizi boyunca onu çoğu zaman kendisiyle dalga geçerken, prensiplerin adamı olmasına rağmen hatalar yaparken veya sıkı sıkıya bağlanacağı birine aşıkken izliyoruz. Dizinin ilk bölümünde bende ‘Tamam bu devamlı 30’larında yalnız yaşamanın ne demek olduğunu anlatacak’ izlenimi uyandırırken, ikinci bölümde kendimi ailenin değerini ve sevdiklerimizle daha çok vakit geçirmemiz gerektiğini anlatan bir senaryoyu izlerken buldum. Aziz Ensari’nin ırkçılık, aile, arkadaşlıklar, seks, ilişkiler gibi birçok bağımsız konuyu bir harman haline getirmesi bir bakıma güzel. Ancak bölümler arasında zaman zaman korelasyon bulunmaması sanki size parça parça hikayeler izliyormuşsunuz hissi veriyor. Bunu özellikle de esas karakterlerimizin çok az yer aldığı ‘New York, I Love You’ (2. Sezon, 6. Bölüm’de) bölümünde iyice hissettim.

Bunun beraberinde her ne kadar mizahla dile getirilmiş olsa da, ayrımcılık ve ırkçılığın neredeyse sürekli göze sokulması bazı yerlerde doğallığı bozacak boyutlara gelmişti. ‘Bu kadarı da olmaz’ dediğiniz yerlere Ensari öyle detaylar yerleştirmiş ki o kadarı da oluyordu.

Dizide hoşuma giden detaylardan biriyse Dev’in her ne kadar prensip insanı gibi gözükse de aslında onun da yanlış yapmaya yatkın olduğunu görmemizdi. Buna en büyük örnek sanırım evli birisiyle ilişki yaşaması ve sonrasında yaşadığı ahlak karmaşası oldu. Ana karakterin ya çok iyi ya da çok kötü olduğu net bir tiplemeden kaçınılmış. Ayrıca BFF (Best Food Friends)’i beraber sunacağı Chef Jeff’in başından beri aşırı samimi ama rahatsız edici tavrı en sonunda neredeyse beklediğim şekilde patlak vermişti. Jeff karakterine böyle bir son yazılmasaydı sanırım bir boşluk oluşurdu.

Eğer siz de hiç beklemediğiniz yerlerde bile sizi güldürecek, kısa bölümlere sahip bir sit com arayışındaysanız, Master of None tam sizlik olabilir. İyi seyirler!

While I was looking for a series on Netflix that I could watch quickly and which might entertain me, Master of None came across. In the first 10 minutes of the first episode, we see an annoying and tragicomic moment from the life and and it makes us laugh. On the first episode and afterwards, we watch the things that Dev, our main character, has been living. Dev; earns his life by playing in commercials, has 3 best friends, is a indian muslim guy. Throughout the series, we often watch him make fun of himself, make mistakes despite being a man of principles, or fall in love with someone he’ll stick to. In the first episode of the series, I had the impression that ‘OK, this will always tell what it means to live alone in 30s’, while in the second part, I found myself watching a script that tells about the value of the family and the need to spend more time with our loved ones. In a sense, it is nice that Aziz Ensari has combined many independent issues such as racism, family, friendships, sex, relationships. However, the lack of correlation from time to time between episodes gives you the feeling that you are watching stories piece by piece. I felt this particularly well in the episode of ‘New York, I Love You’ (Season 2, Episode 6), where we see our main characters very little.

Along with this, even though it was expressed with humor, the almost constant exposure of how bad is the discrimination and racism had reached a level that would unnatural in some places.

One of the details that I liked in the series was that we saw that Dev seemed like a principle person, but he was actually prone to making mistakes. I think the biggest example of this was the relationship with a married person and the moral turmoil he went through afterwards. A clear characterization in which the main character is either too good or too bad was avoided. In addition, Chef Jeff, with whom he will host BFF (Best Food Friends), had an overly friendly but disturbing attitude from the beginning that finally broke out in almost the way I expected. I guess there would have been a void if the character of Jeff hadn’t been written like this.

If you are looking for a sit com with short episodes that will make you laugh even in places you never expected, Master of None may be perfect for you. Have a good time!

Someone who is interested in marketing and advertising, cinema and art.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store